วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรียนจะจบม 6แล้วไม่รู้ว่าจะได้เจอเพือนอีกเมื่อไรคงคิดถึงเพือนมากเลย
ถ้ามีโอกาสคงได้เจอเพือนอีกโชคดีเพือน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวปนัดดา    คงยืน       อายุ 18 ปี    ชื่่อเล่น  น้ำฝน
อยู่บ้านเลขที่ ..........ม.11 ต.ตาลสุม   อ. ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี 34330
สิ่งที่ชอบ   ทุกอย่างที่ชอบ
สิ่งที่ไม่ชอบ     คนหลายใจ
อาหารที่ชอบ  ทุกอย่างที่กินได้
อนาคตที่ใฝ่ฝัน    คุณนาย    เเพทย์หญิง